Ajankohtaista

Komissiolta aloite datavetoiseen talouteen siirtymisen tueksi

Nykypäivänä tuotetaan enemmän dataa kuin koskaan aiemmin ja datan kerääminen sekä hyödyntäminen lisääntyvät jatkuvasti. Massadataa, jolla tarkoitetaan suurta määrää dataa, jota tuotetaan nopeasti ja joka on peräisin monesta eri lähteestä, tuotetaan maailmassa joka minuutti 1,7 miljardia tavua. Dataan liittyvä sektori puolestaan kasvaa 40 prosenttia vuodessa. Päätöksenteko ei kuitenkaan ole pysynyt perässä tässä muutoksessa, minkä vuoksi EU pyrkii päivittämään politiikkaansa ja rohkaisemaan jäsenmaidensa päättäjiä hyödyntämään massadataa. Komissio on julkaissut aloitteen datavetoisesta taloudesta, jossa se hahmottelee tulevaisuuden datavetoisen talouden piirteitä ja esittää toimia, jolla voidaan tukea ja nopeuttaa muutosta kohti sitä. Aloitteessa esitetään lisäksi nykyisiä ja tulevia toimia pilvipalveluiden tukemiseksi.

Lue lisää »

Yhteistyökumppanien uutiset

Yhteistyökumppanit