Ajankohtaista

Komissio julkaisi paremman sääntelyn agendan

Euroopan komissio julkaisi 19.5.2015 EU:n paremman sääntelyn agendan, jonka tavoitteena on lisätä laajojen uudistusten avulla päätöksentekoprosessien avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Säädösten laatua on tarkoitus parantaa kehittämällä säädösten ja niihin tehtävien muutosten vaikutusten arviointia. Komissio tulee avaamaan EU:n päätöksenteon valmisteluprosessia palautteen antamisen ja julkisen valvonnan seuraamisen helpottamiseksi muun muassa avaamalla aloitteiden seuraamiseen tarkoitetun internet-portaalin. Agendassa painotetaan myös nykyisen lainsäädännön systemaattista tarkastelua ja tätä varten sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta valvovan REFIT-ohjelman yhteyteen perustetaan pysyvä foorumi, jonka piirissa sidosryhmät ja EU:n jäsenvaltiot voivat keskustella lainsäädännön kehittämisestä.

Lue lisää »

Yhteistyökumppanien uutiset

Yhteistyökumppanit